Αλάτσι

Φυσικό θαλασσινό αλάτι από τις παραλίες της Νότιας Κρήτης, χωρίς καμία επεξεργασία.

Συσκευασία 1000γρ

Αλάτσι
Κύλιση προς τα επάνω