Κρητικά Προϊόντα

Μεσσαρίτικος Ξυνόχοντρος Κρήτης από χοντροαλεσμένο σιτάρι 
άριστης ποιότητας και γάλα, σε παραδοσιακή συνταγή.
Συσκευασία 500gr

Κρητικός Χόντρος ΜΕΛΚΟ από 100% χοντροαλεσμένο σιτάρι άριστης ποιότητας.
Συσκευασία 1000gr

Κύλιση προς τα επάνω